<-----> <----->
Пошук по сайту
Авторизація
Логін:
Пароль:
Опитування

Абетка виживання

Вогневі роботи, загальні положення

До вогневих робіт належать виробничі операції, пов´язані із застосуванням відкритого вогню, іскроутворенням та нагріванням до температур, які можуть викликати загорання матеріалів та конструкцій (електро- та газозварювання (різання): бензогазорізання, роботи з використанням паяльних ламп, розігрів бітумів, смол тощо)

 Вогневі роботи можуть бути постійними або тимчасовими.

До постійних вогневих робіт відносяться виробничі операції з застосуванням відкритого вогню, обумовлені технологічними регламентами (інструкціями) та вогневі роботи, які проводяться на спеціально відведених для цієї мети відкритих майданчиках, майстернях, обладнаних згідно з вимогами протипожежної безпеки.

До тимчасових вогневих робіт відносяться вогневі роботи, які проводяться безпосередньо в будівлях, що зводяться або експлуатуються, у спорудах та на території об´єктів з метою монтажу будівельних конструкцій, ремонту устаткування тощо.

Тимчасові вогневі роботи на території і у всіх приміщеннях товариства проводяться тільки після оформлення наряду-допуску на виконання цих робіт.

До проведення вогневих робіт повинні допускатися кваліфіковані електрозварники, газорізальники і паяльщики, котрі мають кваліфікаційне посвідчення, пройшли щорічне навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму з одержанням спеціального талону (за Ф-6.4/02-03), та щорічну перевірку знань цієї інструкції, інструкцій по робочому місцю в кваліфікаційній комісії з одержанням посвідчення на право допуску до самостійної роботи, які досягли 18 років, навчені безпечних методів виконання вогневих робіт, мають навички застосування відповідних засобів індивідуального та колективного захисту, а також надання долікарської допомоги.

Відповідальність за забезпечення заходів пожежної безпеки несе керівник структурного підрозділу, де проводяться вогневі роботи.

Проведення вогневих робіт на постійних та тимчасових  місцях дозволяється лише після вжиття заходів, які виключають можливість виникнення пожежі: очищення робочого місця від горючих матеріалів, захисту горючих конструкцій, забезпечення первинними засобами пожежогасіння (вогнегасником, ящиком з піском та лопатою, відром з водою). Вид (тип) та кількість первинних засобів пожежогасіння, якими повинно бути забезпечене місце робіт, визначаються згідно з вимогами Правил пожежної безпеки в Україні і вказуються в наряді-допуску.

Всі працівники, зайняті на вогневих роботах, повинні уміти користуватись первинними засобами пожежогасіння.

Вогневі роботи повинні бути негайно зупинені на першу вимогу представників пожежної охорони, служби охорони праці, газорятівної служби при порушенні правил безпеки і вимог, обумовлених нарядом-допуском на проведення вогневих робіт, а в аварійних випадках - після першого повідомлення про аварію.

Місце проведення вогневих робіт має бути очищене від горючих речовин та матеріалів у радіусі, вказаному у таблиці: 

 Висота точки зварювання над рівнем підлоги чи прилеглої території, м

0-2

2

3

4

6

8

10

Понад 10

Мінімальний радіус зони, м

5

8

9

10

11

12

13

14

Розміщені в межах вказаних радіусів будівельні конструкції, настили підлог, оздоблення, а також ізоляція та частини обладнання, виконані з горючих матеріалів, мають бути захищені від потрапляння на них іскор металевими екранами, покривалом з негорючого теплоізоляційного матеріалу чи іншими способами і в разі необхідності политі водою.

З метою виключення потрапляння  розпечених часток металу в суміжні приміщення, на сусідні поверхи, близько розташоване устаткування, всі оглядові, технологічні і вентиляційні люки, монтажні та інші отвори в перекриттях, стінах і перегородках приміщень, де здійснюються вогневі роботи, повинні бути закриті негорючими матеріалами.

Місце для проведення зварювальних та різальних робіт у будівлях і приміщеннях, у конструкціях яких використані горючі матеріали, має бути обгороджене суцільною перегородкою з негорючого матеріалу. При цьому висота перегородки повинна бути не менше 1,8 м, а відстань між перегородкою та підлогою - не більше 50 мм. Для запобігання розлітанню розпечених часток цей зазор повинен бути обгороджений сіткою з негорючого матеріалу з розміром чарунок не більше 1 мм х 1,0 мм.

Приміщення, в яких можливе скупчення парів ЛЗР, РР та горючих газів, перед проведенням вогневих робіт повинні бути старанно провентильовані.

Двері, що з´єднують приміщення, де виконуються вогневі роботи, з суміжними приміщеннями, повинні бути зачинені.

Технологічне обладнання, на якому передбачається проведення вогневих робіт, повинно бути приведене в пожежовибухобезпечний стан до початку цих робіт (видалені пожежовибухонебезпечні речовини та відклади, відключені діючі комунікації, виконано безпечними методами очищення, пропарення, промивання, забезпечені вентиляція та контроль за повітряним середовищем тощо).

Примітка: Технологічне обладнання (згідно з ДСТУ 2960-94) це засоби технологічного спорядження, в яких для виконання певної частини технологічного процесу розміщують матеріали або заготовки, засоби дії на них, наприклад: апарати, ємкості, фільтри, теплообмінники, цистерни, бочки тощо).   

У кінці робочої зміни зварювальна апаратура повинна відключатися, у тому числі від електромережі, шланги від´єднуватися і звільнятися від горючих рідин та газів, а у паяльних лампах тиск повинен бути повністю знижений.

Після закінчення робіт уся апаратура й устаткування мають бути прибрані в спеціально відведені приміщення (місця).

При перервах в роботі до 1 години зварювальне обладнання відключити, вентилі на балонах закрити.

Опір ізоляції струмопровідних частин зварювального кола повинен бути не нижче 0,5 МОм. Ізоляцію треба перевіряти не рідше 1 разу на 3 місяці (у разі автоматичного зварювання під шаром флюсу - 1 раз на місяць), і вона повинна витримувати напругу 2 кВ протягом 5 хв.

Не дозволяється:

  • приступати до роботи за несправності апаратури;
  • проводити зварювання, різання або паяння свіжопофарбованих конструкцій та виробів до повного висихання фарби;
  • виконуючи вогневі роботи, користуватися одягом та рукавицями зі слідами масел  і  жирів, бензину, гасу та  інших ГР;
  • зберігати у зварювальних кабінах одяг, ГР та інші горючі предмети та матеріали;
  • допускати стикання електричних проводів з балонами зі стисненими, зрідженими розчиненими газами;
  • виконувати вогневі роботи на апаратах і комунікаціях, заповнених горючими й токсичними матеріалами, а також на тих, що перебувають під тиском негорючих рідин, газів, парів та повітря або під електричною напругою;
  • проводити вогневі роботи на елементах будівель, виготовлених із легких металевих конструкцій з горючими й важкогорючими утеплювачами;
  • допускати до зварювальних та інших вогневих робіт осіб, котрі не мають кваліфікаційних посвідчень та не пройшли у встановленому порядку навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму та щорічної перевірки знань з одержанням посвідчення на право допуску до самостійної роботи і талона з техніки пожежної безпеки.

Розпочинати виконання зварювальних робіт з риштувань, помосту та колисок дозволяється тільки після вжиття заходів проти загорання дерев´яних елементів та потрапляння бризок розплавленого металу на працівників, які виконують роботу, або людей, що проходять внизу, а також на спалимі конструкції.

Виконання зварювальних робіт з приставних переносних драбин не дозволяється.

Забороняється застосовувати для попереднього знежирювання поверхонь під зварювання та наплавлення гас, бензин, ацетон  та інші горючі та легкозаймисті речовини, а також трихлоретилен, дихлоретан та інші хлорпохідні вуглеводні.

У виняткових випадках за неможливості з технічних причин використати пожежобезпечні мийні засоби, допускається застосування горючих рідин в кількостях, що потрібні для одноразового використання, але не більше 1 л. У цьому разі необхідно застосовувати тільки герметичну тару з матеріалу, що не б´ється.

Забороняється на обладнанні, розміщеному в одному приміщенні, виконувати одночасно зварювальні та лакофарбувальні роботи.

Роботи під час дощу, снігопаду, сильного вітру повинні проводитись під спеціальним укриттям.


Возврат к списку