<-----> <----->
Пошук по сайту
Авторизація
Логін:
Пароль:
Опитування

Абетка виживання

Порядок проведення вогневих робіт у вибухопожежонебезпечних місцях

Загальні вимоги

Вогневі роботи у вибухопожежонебезпечних місцях (об´єктах) повинні проводитися у виключних випадках, коли ці роботи немає можливості проводити у спеціально відведених для цієї мети постійних місцях.

Сторонні організації проводять вогневі роботи згідно з вимогами даної інструкції та "Інструкції ЗТ-ВОП-7 з організації безпечного проведення ремонтних робіт підрядниками".

Вогневі роботи на вибухопожежонебезпечних об´єктах повинні проводитись тільки в денний час (за виключенням аварійних випадків - необхідність проведення таких робіт визначає начальник цеху).

На проведення вогневих робіт у вибухопожежонебезпечних об´єктах керівник структурного підрозділу, де будуть проводитись вогневі  роботи, зобов´язаний оформити наряд-допуск на їх проведення за формою   Ф-6.4/02-02, який напередодні проведення вогневих робіт узгоджується з пожежною охороною і затверджується технічним директором, заступником технічного директора з виробництва чи начальниками виробництв. Наряд-допуск на проведення вогневих робіт в апаратах, ємкостях, колодязях, каналізаційних мережах, тунелях і подібних їм спорудах затверджується тільки технічним директором.

У непередбачених випадках виконання вогневих робіт дозволяється видавати наряд-допуск  у  день проведення таких робіт.

Для проведення вогневих робіт в ємкостях, апаратах, колодязях, каналізаційних мережах, тунелях і подібних їм спорудах крім наряду-допуску на проведення вогневих робіт оформляється наряд-допуск на проведення газонебезпечних робіт згідно з Інструкцією ЗТ-ВОП-11 по організації безпечного проведення газонебезпечних робіт. При цьому виконуються всі необхідні вимоги обох документів при підготовці і проведенні робіт.

Вогневі роботи в ємкостях і апаратах проводяться при повністю відкритих люках (лазах) і повітряному обміні, який забезпечує достатній повітряний режим у зоні роботи.

Перед початком виконання зварювальних робіт в ємкості необхідно провентилювати її п´яти-шестикратним обміном повітря.

Зварювання всередині барабанів, котлів та інших резервуарів, а також у підземних спорудах повинно виконуватись за умов: відкритих лазів, люків, пробок; посиленої дії припливно-витяжної вентиляції, яка повинна забезпечувати вміст шкідливих речовин у межах допустимих концентрацій та достатній вміст кисню.

Швидкість руху повітря на робочому місці всередині резервуару або підземної споруди повинна бути від 0,3 до 1,5 м/с, температура повітря, що подається - не нижче плюс 20 0С.

У разі виконання вогневих робіт всередині закритих ємкостей із застосуванням зріджених газів (пропану, бутану) та вуглекислоти витяжна вентиляція повинна забезпечувати відсмоктування з нижньої частини цих ємкостей.

Вогневі роботи в цокольних та підвальних приміщеннях, колодязях та в інших підземних спорудах повинні виконуватись без застосування зріджених газів.

Освітленість робочої зони під час виконання зварювальних робіт всередині ємкостей повинна бути не менша 30 лк. Освітлення цієї зони повинно здійснюватись світильниками направленої дії, встановленими ззовні, або ручними переносними світильниками на напругу 12 В, які обладнано захисною сіткою.

Переносні світильники повинні живитись від трансформатора із заземленою вторинною обмоткою, встановленого поза ємкістю, що зварюється.

Не допускається застосування автотрансформаторів для живлення переносних світильників.

Для виконання зварювальних робіт всередині барабанів, котлів та інших резервуарів, а також всередині підземних споруд необхідно призначити не менше трьох працівників, які заздалегідь повинні бути проінструктовані про порядок проведення роботи та можливу небезпеку під час її виконання, а також необхідно перевірити правильність їхніх дій на робочому місці. Один з працівників повинен виконувати зварювальні роботи всередині ємкості або підземної споруди, другий - підстраховувати першого за допомогою рятувальної мотузки, а третій - стежити за роботою першого працівника і надавати йому допомогу під час передавання необхідного інструмента та матеріалів.

Працівник, який перебуває всередині резервуару або газонебезпечної підземної споруди, повинен бути забезпечений рятувальним лямковим поясом із страхувальним канатом. Рятувальний пояс повинен мати паспорт та бирку з позначкою про дату проведення останнього випробування. Спостерігачі повинні бути забезпечені такими самими засобами захисту, як і зварник, який працює усередині резервуару чи споруди. Рятувальні пояси повинні мати наплічні ремені з боку спини з кільцем на їхньому перетині - для закріплювання рятувальної мотузки. Пояс повинен бути підігнаний таким чином, щоб кільце розміщувалось не нижче лопаток працівника.

Забороняється застосовувати пояси без наплічних ременів.

Спостерігачі не мають права відходити від люка резервуару або підземної споруди доти, доки там перебуває зварник.

Один кінець рятувальної мотузки повинен бути прикріплений до рятувального пояса зварника, а другий - протягом усього часу виконання роботи повинен бути в руках у спостерігача (у працівника, який страхує зварника).

У разі необхідності спуститись до потерпілого один із спостерігачів повинен одягти шланговий протигаз та рятувальний пояс і передати кінець рятувальної мотузки спостерігачу, який залишився зовні резервуара або підземної споруди.

До виконання зварювальних робіт повинні допускатись тільки ті працівники, на яких оформлено наряд-допуск на проведення вогневої роботи та наряд-допуск на проведення газонебезпечної роботи.

У разі одночасного виконання робіт в закритих посудинах або ємкостях, коли роботи виконуються кількома зварниками за несприятливих умов, необхідно передбачити заходи щодо одночасного надання допомоги всім зварникам, які виконують роботу.

Забороняється одночасне виконання електрозварювальних і газополуменевих робіт всередині барабанів котлів та резервуарів.

Під час виконання зварювальних робіт тривалість перебування всередині резервуара або підземної споруди, а також тривалість відпочинку (з виходом із споруди або резервуара) повинен визначити працівник, який видає завдання залежно від умов та характеру роботи, що виконується.

Працювати в підземній споруді або резервуарі (крім резервуарів для зберігання палива та мастил) за температури повітря в них вище плюс 33 0С допускається лише у виняткових випадках (у разі аварії, якщо вона загрожує життю людей, може спричинити руйнування обладнання тощо) і обов´язково з дозволу керівника робіт та під його безпосереднім керівництвом. Таку роботу можна виконувати лише за умови дотримання необхідних заходів щодо запобігання опікам працівників.

В аварійних випадках наряд-допуск може видаватись керівником структурного підрозділу або його заступником з обов´язковим повідомленням вищого керівництва та пожежної охорони об´єкта. У такому разі вогневі роботи повинні виконуватись під безпосереднім керівництвом особи, що видала наряд-допуск.

При аварійній ситуації вогневі роботи дозволяється проводити за умови, якщо до місця роботи не будуть надходити горючі пари та гази або концентрація їх не перевищує гранично допустимих вибухонебезпечних концентрацій (ГДВК).

Аварійні випадки - це випадки, які пов´язані з аварійними ситуаціями у цеху і потребують негайного проведення вогневих робіт для попередження тривалого простою обладнання та припинення випуску продукції.

Газонебезпечні роботи, передбачені Планами ліквідації або локалізації аварій, аварійних ситуацій (ПЛА, ПЛАС), проводяться згідно з вимогами цих документів.

При проведенні робіт в аварійних випадках начальник цеху:

 • розпорядженням по цеху призначає осіб, відповідальних за підготовчі роботи і проведення робіт, вказує в розпорядженні необхідні заходи щодо забезпечення безпечного проведення підготовчих робіт та безпосередньо виконання вогневих робіт;
 • повідомляє про проведення робіт пожежну охорону;
 • організовує підготовчі роботи та надає дозвіл на проведення вогневих робіт після закінчення підготовчих робіт і при відсутності горючих речовин в зоні проведення робіт, або якщо концентрація їх не перевищує ГДВК;
 • всі роботи проводяться під керівництвом призначених відповідальних осіб у присутності начальника цеху;
 • одночасно з проведенням робіт начальник цеху оформляє наряд-допуск на проведення вогневих робіт у встановленому даною інструкцією порядку.

Наряд-допуск на проведення вогневих робіт у вибухопо-жежонебезпечних об´єктах оформляється на кожну вогневу роботу окремо і є дійсним впродовж однієї денної зміни. Якщо робота не закінчена у встановлений термін, наряд-допуск може бути продовжений начальником підрозділу не більше ніж ще на одну зміну  (якщо характер і виконавці роботи не змінюються). Продовження дії наряду-допуску повинне бути узгоджено з пожежною охороною.

При проведенні капітальних ремонтів і робіт з реконструкції цеху з його повною зупинкою наряд-допуск оформляється згідно з цією інструкцією на термін, що передбачається  графіками капремонтів і робіт з реконструкції.

Вогневі роботи розділяються на два етапи:

 • підготовчий;
 • проведення вогневих робіт.

Для проведення вогневих робіт розпорядженням керівника підрозділу призначаються особи, відповідальні за підготовчі роботи і проведення вогневих робіт, які вказуються в наряді-допуску.

Порядок оформлення наряду-допуску на проведення вогневих робіт у пожежовибухонебезпечних об´єктах.

На проведення вогневих робіт (у тому числі в аварійних випадках) керівник підрозділу оформляє письмовий наряд-допуск за Ф-6.4/02-02.

У наряді-допуску керівником підрозділу (його заступником) вказується місце і зміст роботи, особи, відповідальні за підготовку і проведення вогневих робіт, визначаються об´єм і зміст підготовчих заходів, послідовність їх виконання, заходи безпеки при виконанні вогневих робіт, порядок контролю за станом повітряного середовища, засоби індивідуального захисту виконавців, що підтверджується підписом керівника або його заступника в п.7 наряду-допуску.

На зворотній сторінці наряду-допуску робиться ескіз обладнання із зазначенням місця проведення вогневих робіт і місця відбору проб повітряного середовища на вміст горючих речовин.

Наряд-допуск оформляється у двох примірниках, які після заповнення керівником підрозділу пунктів 1,2,3,5,6,7 передаються на затвердження технічному директору, заступнику технічного директора з виробництва або начальнику виробництва і на узгодження з начальником ДПЧ - (5 або 6), де наряд-допуск реєструється.

Примітка: Порядок направлення наряду-допуску на узгодження з ДПЧ та затвердження встановлюється розпорядженням по товариству.

Затверджений наряд-допуск передається особі, яка є відпові-дальною за підготовчі роботи, для виконання заходів, вказаних в п.6а наряду-допуску.

Після виконання усіх підготовчих заходів і при відсутності горючих речовин у повітряному середовищі, або якщо їх концентрація не перевищує гранично допустимі вибухонебезпечні концентрації (ГДВК) у зоні, де будуть проводитись вогневі роботи (графа 9 наряду-допуску), особа, відповідальна за підготовчі роботи, розписується в графі 10 і передає наряд-допуск особі, відповідальній за проведення вогневих робіт.

Особа, відповідальна за проведення вогневих робіт, перевіряє повноту підготовки місця проведення вогневих робіт і приймає його до роботи своїм підписом у графі 11 наряду-допуску.

Керівник підрозділу здійснює перевірку виконання заходів, передбачених нарядом-допуском, і дає дозвіл на проведення вогневих робіт своїм підписом у графі 12 наряду-допуску.

Перед виконанням вогневих робіт їх проведення узгоджується з представником ДПЧ (5 або 6), після чого особа, відповідальна за проведення робіт, виконує заходи, передбачені в пунктах 1-5 графи 6-б наряду-допуску і дозволяє проведення вогневих робіт виконавцям.

Склад бригади і відмітка про проведення цільового інструктажу про заходи безпечного проведення робіт виконавцям записуються у графі 8 наряду-допуску.

Один примірник наряду-допуску залишається в особи, відповідальної за проведення вогневих робіт, яка забезпечує виконання вогневих робіт згідно із заходами, вказаними в графі 6-б наряду-допуску, другий примірник забирає представник ДПЧ, який узгоджує наряд-допуск.

Виконавці повинні починати виконання вогневих робіт тільки з дозволу особи, відповідальної за їх  проведення.

Після закінчення вогневих робіт особа, відповідальна за безпечне проведення вогневих робіт, перевіряє робоче місце на пожежобезпечний стан, про що розписується у графі 15 наряду-допуску і передає його начальнику (майстру) зміни або особі, відповідальній за пожежобезпечний стан об´єкта.

Начальник (майстер) зміни або особа, відповідальна за пожежобезпечний стан об´єкта, забезпечує спостереження впродовж 3-х годин після закінчення вогневих робіт за місцем, де вони проводились, з метою виключення загорання, після чого підтверджує пожежобезпечний стан місця, де проводились вогневі роботи, своїм підписом у графі 16 наряду-допуску.

Забороняється вносити в наряд-допуск виправлення, закреслення та оформляти записи олівцем.

 Підготовчі роботи.

До підготовчих робіт відносяться всі види робіт, які пов´язані з підготовкою обладнання, комунікацій, конструкцій до проведення вогневих робіт.

Підготовка об´єкта до проведення вогневих робіт здійснюється експлуатаційним персоналом цеху під керівництвом відповідальної особи із числа спеціалістів даного об´єкта (начальник установки, /відділення/, начальник /майстер/ зміни, заступник начальника цеху з технології).

При підготовці до вогневих робіт керівник підрозділу спільно з відповідальним за підготовку визначають небезпечну зону.

На місці проведення вогневих робіт (зварювання, різання, нагрівання тощо) необхідно вивісити табличку "Ведуться вогневі роботи".

Апарати, машини, ємкості, трубопроводи та інше обладнання, на якому будуть проводитись вогневі роботи, повинні бути зупинені, звільнені від пожежовибухонебезпечних та токсичних речовин, знеструмлені, відключені заглушками від діючого обладнання та комунікацій із записом у журналі установки заглушок, очищені від продуктів і підготовлені до вогневих робіт згідно із заходами, вказаними в наряді-допуску і вимогами інструкцій з підготовки обладнання до ремонтних робіт.

Пускова апаратура, призначена для відключення машин і механізмів, повинна бути відключена і вжиті заходи, що виключають раптовий пуск машин і механізмів.

Площадки, металеві конструкції, конструктивні елементи будівель, котрі знаходяться у зоні проведення вогневих робіт, у радіусі згідно з п.1.9 даної інструкції повинні бути очищені від вибухопожежонебезпечних продуктів (пилу, смоли тощо). Зливні воронки, виходи з лотків та інші пристосування, пов´язані з каналізацією, де можуть бути горючі гази, пари, повинні бути перекриті

На місці проведення вогневих робіт повинні бути вжиті заходи щодо недопущення розлітання іскор згідно з п.п. 1.10, 1.11, 1.12  даної інструкції.

Після закінчення підготовчих робіт проводиться аналіз повітряного середовища на відсутність горючих речовин (або їх концентрація не повинна перевищувати ГДВК).

 Проведення вогневих робіт.

Для проведення вогневих робіт керівник підрозділу своїм розпорядженням призначає відповідальну особу зі спеціалістів даного цеху, не зайняту в цей час веденням технологічного процесу, котра знає правила безпечного проведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних об´єктах, яка має посвідчення про перевірку знань в екзаменаційній комісії (механік цеху, начальник дільниці, майстер, старший майстер).

При проведенні вогневих робіт сторонніми організаціями (підрядником) розпорядженням по підрозділу, де будуть проводитись вогневі роботи, серед спеціалістів даного підрозділу визначається особа, відповідальна за організацію безпечного проведення вогневих робіт підрядником. Ця особа перевіряє проведення робітникам підрядника первинного інструктажу (або проводить), наявність в них ЗІЗОД, контролює проведення робіт і забороняє їх при виявленні порушень даної інструкції.

Особою, відповідальною за безпечне проведення вогневих робіт при цьому є  безпосередній керівник робіт від підрядника, який вказується у наряді-допуску, виконує усі обов´язки відповідальної особи і несе відповідальність згідно з вимогами даної інструкції і чинним законодавством.

Наряд-допуск на проведення вогневих робіт у цьому випадку оформляється замовником, робітникам замовника проводяться підготовчі роботи, після їх виконання у встановленому цією інструкцією порядку, особа із спеціалістів замовника, відповідальна за підготовчі роботи, передає наряд-допуск керівнику підрядника, відповідальному за виконання робіт.

Особа, відповідальна за безпечне проведення вогневих робіт, перевіряє повноту підготовки місця проведення вогневих робіт, відсутність горючих газів у повітряному середовищі об´єкта або чи концентрація їх не перевищує ГДВК згідно із аналізом і приймає місце проведення вогневих робіт до роботи своїм підписом у графі 11 наряду-допуску.

Перед початком вогневих робіт відповідальна особа:

 • забезпечує місце проведення робіт первинними засобами пожежогасіння (вогнегасником, відром з водою);
 • проводить виконавцям цільовий інструктаж про заходи щодо безпечного проведення робіт, що оформляється підписами обох осіб (відповідальної особи і виконавців робіт) у графі 8 наряду-допуску;
 • перевіряє у виконавців наявність необхідних документів (посвідчень і талона з техніки пожежної безпеки);
 • забезпечує виконавців справним інструментом та засобами індивідуального захисту.

Виконавці повинні починати виконання вогневих робіт тільки з дозволу особи, відповідальної за проведення робіт.

При проведенні вогневих робіт особа, відповідальна за їх проведення:

Здійснює контроль:

 • за станом повітряного середовища згідно з аналізами, які проводяться через кожні 2 години, на відсутність горючих речовин у зоні проведення вогневих робіт, або чи їх концентрація не перевищує ГДВК;
 • контролює роботу виконавців і виконання ними заходів щодо безпечного проведення робіт через проміжки часу, вказані начальником підрозділу в наряді-допуску на проведення вогневих робіт.

Припиняє проведення вогневих робіт при:

 • виявленні наявності  горючих речовин у зоні проведення вогневих робіт, або якщо їх концентрація  перевищує ГДВК;
 • виявленні порушень вимог цієї інструкції, невиконанні заходів безпеки, передбачених нарядом-допуском;
 • виникненні небезпечної ситуації.

Дозволяє поновлення вогневих робіт при їх перерві після перевірки стану місця проведення робіт і обладнання при відсутності горючих речовин на місці проведення вогневих робіт або якщо їх концентрація не перевищує ГДВК згідно з аналізом повітряного середовища.

Після закінчення вогневих робіт особа, відповідальна за їх проведення, і виконавці перевіряють робоче місце, при необхідності поливають водою горючі конструкції і усувають порушення, які можуть призвести до виникнення загорання.

Під час проведення вогневих робіт з боку технологічного персоналу цеху повинні бути вжиті заходи щодо виключення можливості виділення у повітряне середовище пожежовибухонебезпечних, вибухонебезпечних і пожежонебезпечних речовин.

Забороняється розкриття люків і покришок апаратів, перевантаження і злив продуктів, завантаження через відкриті люки, а також інші операції, які можуть призвести до виникнення пожеж і вибухів через загазованість місць, де проводяться вогневі роботи.

 Обов´язки і відповідальність керівників і виконавців

Посадова особа, яка затвердила наряд-допуск на проведення вогневих робіт, зобов´язана організувати виконання заходів відповідно до вимог цієї інструкції.

Керівник підрозділу зобов´язаний:

Розробити необхідні заходи щодо безпечного проведення вогневих робіт і забезпечити їх виконання.

Призначити осіб, відповідальних  за підготовку та проведення вогневих робіт з числа спеціалістів, які знають умови щодо підготовки і правила проведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних  об´єктах.

Забезпечити узгодження наряду-допуску  на проведення вогневих робіт з пожежною охороною напередодні проведення робіт.

Організувати контроль за станом повітряного середовища на місці проведення вогневих робіт.

Перед початком проведення вогневих робіт здійснити перевірку виконання заходів, передбачених нарядом-допуском.

Під час проведення вогневих робіт в небезпечній зоні забезпечити контроль за дотриманням вимог цієї інструкції, встановити періодичність контролю за безпечним проведенням робіт виконавцями з боку відповідальної особи.

Забезпечити виконання заходів щодо  безпечного ведення вогневих робіт. Організувати контроль за дотриманням вимог цієї інструкції.

 Особа, відповідальна за підготовку обладнання і комунікацій до проведення вогневих робіт, зобов´язана:

Організувати виконання заходів, вказаних в наряді-допуску, з повідомленням та узгодженням з начальником (майстром) зміни, якщо не він є особою, відповідальною за підготовку обладнання і комунікацій до проведення вогневих робіт.

Перевірити повноту і якість виконання заходів, передбачених нарядом-допуском.

Забезпечити своєчасне проведення аналізів повітряного середовища на місці проведення вогневих робіт та  в небезпечній зоні.

 Особа, відповідальна за проведення вогневих робіт, зобов´язана:

 Повідомити про проведення вогневих робіт начальника (майстра) зміни. Організувати виконання заходів щодо безпечного проведення вогневих робіт.

Провести цільовий інструктаж виконавцям про заходи щодо безпечного проведення вогневих робіт із записом у наряді-допуску і підписами своїм  і виконавців робіт.

Перевірити наявність у виконавців кваліфікаційного посвід-чення (його копії), талону з техніки пожежної безпеки та посвідчення на допуск до самостійної роботи.

Забезпечити місце проведення вогневих робіт первинними засобами пожежогасіння, а виконавців - засобами індивідуального захисту (протигазами, рятувальними поясами, мотузками тощо), справним та комплектним інструментом, первинними засобами пожежогасіння.

Давати дозвіл виконавцям на початок вогневих робіт і бути присутнім при цьому. Контролювати роботу виконавців і виконання ними заходів щодо безпечного проведення робіт через проміжки часу, вказані начальником підрозділу в наряді-допуску на проведення вогневих робіт.

Знати стан повітряного середовища на місці проведення вогневих робіт і при необхідності припинити вогневі роботи (при наявності горючих речовин на  місці проведення робіт, та якщо їх концентрація перевищує ГДВК).

При поновлюванні вогневих робіт після перерви перевірити стан місця проведення вогневих робіт і обладнання і дозволити проведення вогневих робіт тільки при відсутності горючих речовин згідно з аналізом повітряного середовища (або якщо їх концентрація не перевищує ГДВК).

Після закінчення вогневих робіт перевірити робоче місце на відсутність можливих джерел виникнення вогню, про що зробити позначку у наряді-допуску. Передати наряд-допуск начальнику (майстру) зміни або особі, відповідальній за пожежобезпечний стан об´єкта.

 Начальник зміни (майстер) зобов´язаний:

Повідомити персонал зміни про проведення на об´єкті вогневих робіт.

Забезпечити ведення технологічного процесу, який виключає можливість виникнення пожежі, вибуху та травмування працівників під час проведення вогневих робіт.

Зробити запис про проведення вогневих робіт  у  рапорті.

Після закінчення вогневих робіт перевірити разом з відповідальною особою місце проведення вогневих робіт з метою виключення загорання і забезпечити спостереження персоналом зміни впродовж 3-х годин за місцем, де проводились вогневі роботи, після чого зробити відповідний запис у наряді-допуску.

Примітка: При відсутності у підрозділі начальника (майстра) зміни ці обов´язки виконує особа, відповідальна за пожежобезпечний стан об´єкта, де виконувались роботи.

 Виконавці вогневих робіт зобов´язані:

Мати при собі кваліфікаційне посвідчення (його копію), талон з техніки пожежної безпеки та посвідчення на право допуску до самостійної роботи.

Одержати цільовий інструктаж про заходи щодо безпечного проведення вогневих робіт з підписом у наряді-допуску, виконавці вогневих робіт підрядної організації одержують первинний інструктаж у цеху із записом у журналі цільового інструктажу, та цільовий інструктаж про заходи щодо безпечного проведення робіт у безпосереднього керівника (майстра підрядної організації) з оформленням  у  наряді-допуску.

Розпочинати вогневі роботи тільки після дозволу особи, відповідальної за проведення вогневих робіт, виконувати тільки ту роботу, що вказана  в  наряді-допуску.

Дотримуватись заходів безпеки, передбачених нарядом-допуском. Знати повний обсяг робіт на місці, де проводитимуться вогневі роботи, та послідовність їх виконання, уміти користуватися засобами індивідуального та колективного захисту, виконувати роботу в спецодязі, спецвзутті й тільки справним інструментом.

Вміти користуватися засобами пожежогасіння і в випадку виникнення пожежі негайно вжити заходів щодо виклику пожежної охорони і приступити до ліквідації загорання.

Після закінчення вогневих робіт ретельно оглянути місце проведення цих робіт і усунути виявлені порушення, які можуть призвести до пожежі, травм та аварій.

Негайно припиняти вогневі роботи при виникненні небезпечної ситуації.


Возврат к списку